Methodes voor het jonge kind

U vraagt

We willen graag gaan werken met een erkend VVE-programma, maar hoe implementeren we zo’n methode die nieuw is op onze school?

LEERKRACHT&CO helpt

Het in gebruik nemen van een nieuwe onderwijsmethode vergt meer dan de aanschaf van software, boeken en werkmateriaal. Het is belangrijk dat de leerkracht kennis heeft van de inhoud van de methode, de visie erachter begrijpt en boven de methode kan hangen. Op die manier kan zij of hij onderbouwde keuzes maken uit de onderdelen van de stof waar de nadruk op moet komen te liggen.

LEERKRACHT&CO is gecertificeerd voor onder meer de volgende methodes voor het jonge kind:

  • Peuterplein
  • Kleuterplein
  • Schatkist
  • Piramide

Ook verzorgen we begeleiding op het gebied van Opbrengstgericht Werken Met Het Jonge Kind.