De expertises van LEERKRACHT&CO

De ‘CO’ in LEERKRACHT&CO staat niet alleen voor onze samenwerking met u als onderwijsprofessional, maar ook voor onze drie expertises: Consultatieve begeleiding, Competentieontwikkeling en Coaching & Consultancy.

Consultatieve begeleiding

Soms voelen kinderen zich belemmerd in het leren. Dat kan vele oorzaken hebben. Wij analyseren samen met u als leidster, leerkracht of IB-er drempels in de leersituaties en vertalen de uitkomst naar praktijkgerichte handelingsadviezen. Denk daarbij aan groepsanalyses, Handelingsgericht werken (HGW) en diagnostiek.

Competentieontwikkeling

U bent IB’er, leerkracht, leidster of directeur en wilt – alleen of met uw team – aan de slag met het ontwikkelen van uw eigen kennis, vaardigheden en attitude? Dan helpen we u graag verder.

Coaching & Consultancy

Hoe staat het met de onderwijskwaliteit op uw school? Zit uw organisatie nog steeds op de juiste weg of moet de route worden aangepast? Dat brengen we graag voor u in kaart. LEERKRACHT&CO biedt onder meer consultancy op het gebied van auditing en onderwijskwaliteit. We kunnen dit in zijn geheel voor u uitvoeren, maar bieden ook trainingen waarmee u dit zelf op een continue basis op kunt pakken. Hieronder vindt u meer over onze:

Waar consultancy gaat over de organisatie als geheel, speelt coaching juist op het persoonlijke vlak. Waar liggen iemands kwaliteiten en hoe komen die het best tot bloei? LEERKRACHT&CO biedt coaching op het gebied van re-integratie, versterken van het primaire proces, supervisie en leiderschap. Daarnaast zijn ook coach de coach-trajecten mogelijk.

Werken in drie lagen

LEERKRACHT&CO kijkt bij elke hulpvraag naar de drie lagen in uw onderwijs- of opvangorganisatie.

  • de directie, het management en de school
  • de leerkracht, de leidster, de intern begeleider (IB-er) en de groep
  • het kind en zijn ontwikkeling.

We stellen vast op welke laag uw vraag betrekking heeft, wat een goede oplossing is en welk effect die oplossing kan hebben op de andere lagen.