Methodes 6-12 jaar

U vraagt

We willen Staal als nieuwe taalmethode gaan gebruiken op onze school. Hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten thuis raken in de methode en de mogelijkheden ten volle kunnen benutten?

LEERKRACHT&CO helpt

Het in gebruik nemen van een nieuwe onderwijsmethode vergt meer dan de aanschaf van software, boeken en werkmateriaal. Het is belangrijk dat de leerkracht kennis heeft van de inhoud van de methode, de visie erachter begrijpt en boven de methode kan hangen. Op die manier kan zij of hij onderbouwde keuzes maken uit de onderdelen van de stof waar de nadruk op moet komen te liggen.

Strakke aanpak

Bij Staal is het implementatietraject extra belangrijk. De spellingsdidactiek vergt namelijk een strakke aanpak, vanwege de opbouw van de methode. We verzekeren u van een gedegen training voor leerkrachten om hen de finesses van deze methode te leren kennen.

LEERKRACHT&CO is specialist op het gebied van spellingsdidactiek. Van de implementatie maken we een verfrissende training, zodat de stof goed beklijft. Dit geldt niet alleen voor Staal, maar ook voor andere methodes voor spelling en rekenen waarvan wij de implementatie begeleiden.

LEERKRACHT&CO is gecertificeerd voor onder meer de volgende methodes voor kinderen van 6-12 jaar:

  • Staal
  • Taal Actief 4
  • Lijn 3
  • Veilig Leren Lezen
  • De wereld in getallen
  • Pluspunt
  • Leeslink
  • Grip op lezen