Meer- en hoogbegaafdheid

U vraagt

Hoe herken ik meer- en hoogbegaafdheid bij leerlingen? En wat kan ik meer- en hoogbegaafde kinderen bieden om mijn lessen aan te laten sluiten op hun niveau?

LEERKRACHT&CO helpt

Het goed in beeld hebben van meer- en hoogbegaafdheid verschilt per school. Sommigen hebben de vinger uitstekend aan de pols, op sommige scholen wordt het niet opgemerkt, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld probleemgedrag. Dat vervolgens weer niet als hoogbegaafdheid wordt gekenmerkt. Wij bieden hulp bij het signaleren van meer- en hoogbegaafdheid door individueel onderzoek en het bijbrengen van kennis hierover aan leerkrachten en IB’ers.

Uitdagende leeromgeving

Signalering is echter maar het begin. Daarna is het zaak om meer- en hoogbegaafde leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden. LEERKRACHT&CO kan hierbij helpen. Belangrijke vragen hierbij: wat zijn instrumenten die passen bij bestaande lessen en methodes? Hoe stel je vragen op een hoger denkniveau? Hoe verrijk je die methodes en hoe bied je kinderen in en buiten de klas materiaal dat appelleert aan hun specifieke niveau? En hoe leren hoogbegaafde – maar ook normaal begaafde – kinderen leren?

We bieden een aanpak op maat, rekening houdend met de specifieke situatie van uw school en leerlingenpopulatie.