Interne audit

U vraagt

We zien als bestuur het nut van audits en willen zelf leren om onze kwaliteitszorg te evalueren en monitoren. Hoe pakken we dat aan?

LEERKRACHT&CO helpt

Zelfevaluatie en zelfregulering worden steeds belangrijker in het (primair) onderwijs. Wij helpen u bijvoorbeeld bij het opzetten en opleiden van een audit-team en het ontwerpen van een intern auditprogramma.