Handelingsgericht werken en HGPD

U vraagt

Hoe kan ik zo snel mogelijk aan de slag met de juiste begeleiding voor een leerling? Kan ik hiervoor op korte termijn handvaten aangereikt krijgen? En hoe krijg ik een zo compleet mogelijk beeld van sterke en minder sterke kanten van een leerling?

LEERKRACHT&CO helpt

Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) en Handelingsgericht Werken (HGW) zijn erop gericht om beweging te krijgen in situaties die dreigen vast te lopen. Het eerste is meer gericht op individuele cases, het tweede heeft betrekking op de algemene gang van zaken in de klas. Bij HGPD staat een systematische benadering centraal: er wordt gekeken naar leerlingkenmerken en naar omgevingskenmerken binnen en buiten de school.

Inzicht in HGPD

Een HGPD-traject vormt een doorlopend proces: er worden snel handvaten aangereikt die na een aantal weken weer geëvalueerd en waar nodig aangepast worden. LEERKRACHT&CO zorgt voor een professioneel kader voor het overleg met de leerkracht en helpt betrokkenen om overzicht, inzicht en uitzicht te bieden. Indien wenselijk kunnen ook ouders bij dit overleg betrokken worden.

HGW: kijken naar mogelijkheden

Handelingsgericht Werken dient eenzelfde doel als HGPD: het op gang brengen van de stagnerende ontwikkelingsmotor. Daarbij kijken we vooral naar de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van leerlingen en hoe je daar als leerkracht op in kunt spelen.