Diagnostiek

U vraagt

Wat is er met deze drukke leerling aan de hand en waarom gaat het leren zo moeizaam? Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van deze leerling? Hoe benutten we die sterke kanten optimaal en hoe bieden we ondersteuning bij het omgaan met die minder sterke kanten?

LEERKRACHT&CO helpt

De onderzoekers van LEERKRACHT&CO halen snel naar boven wat er aan de hand is met een kind en staan garant voor concrete handelingsadviezen die snel zijn toe te passen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om vragen over de lees- of rekenontwikkeling, het intelligentievermogen, het gedrag tijdens het leren (concentratie, motivatie of faalangst), maar ook om de omgang met andere kinderen of het zelfbeeld van de leerling.

Consultatieve begeleiding

Diagnostische activiteiten zitten vaak ingebed in doorlopende (consultatieve) begeleiding. In dat geval worden deelonderzoeken door de adviseur of door school zelf afgenomen om meer informatie te krijgen over de mogelijkheden van de leerling. Doel: de begeleiding zo spoedig mogelijk weer op de rails krijgen, afgestemd op de situatie. Indien nodig worden ook uitgebreidere onderzoeken bij leerlingen afgenomen.

Stappenplan

Wat er tijdens het onderzoek precies gaat gebeuren, is afhankelijk van de hulpvraag. LEERKRACHT&CO hanteert een zorgvuldig stappenplan:

Toestemming van ouders

Voorafgaand aan het onderzoek is schriftelijke toestemming van de ouder(s) nodig.

Onderzoeksactiviteiten

  • intakegesprek (een gesprek met ouders, een gesprek met school)
  • observatie in de klas
  • afname van verschillende tests in een één-op-éénsituatie

Advies

De verzamelde gegevens worden, samen met het advies, verwerkt in een schriftelijk verslag. Er volgt een eindgesprek, waarbij het advies en de begeleidingsbehoeften en mogelijkheden worden besproken met ouders en met school.