21st Century Skills

U vraagt

De term 21st Century Skills valt geregeld in ons bestuur. Maar zijn we op de goede weg in het onderwijzen van executieve vaardigheden?

LEERKRACHT&CO helpt

Kinderen verlaten de basisschool in deze tijd met meer dan alleen schrijf- en rekenvaardigheid. Om een stevige basis te creëren voor hun functioneren in het vervolgonderwijs én hun leven in de maatschappij van nu, is het van belang om te focussen op vaardigheden als kritisch en creatief denken, plannen, leren leren en mediawijsheid.

Eigen aanpak

Deze vaardigheden zijn in sommige gevallen verweven in bestaande methodes, zoals Staal en Lijn 3. Soms vereisen ze een geheel eigen aanpak van de school. We helpen u graag met het verwerken van 21st Century Skills in uw lesprogramma. Denk daarbij aan scholing van leerkrachten om hun vaardigheden en kennis op dit gebied te versterken, maar bijvoorbeeld ook aan hulp bij de inrichting van het klaslokaal. Alles volledig aangepast aan wat u als school nodig heeft. Een veelomvattend onderwerp als dit vereist immers maatwerk.